Geometria kosy - Správne nasadenie kosy na kosisko

Nato, aby sme si kosenie s kosou mohli užiť potrebujeme tri základné veci: 1. Dobre nakovanú, ostrú kosu, 2. Kosisko správne prispôsobené postave kosca a 3. dodržiavanie troch zásad pri nasadzovaní kosy na kosisko, ktoré súvisia s uhlami. Tieto uhly môžeme nazvať zatvorenie kosy, položenie kosy a vyváženie kosy. Ich základné nastavenie bolo dané už pri výrobe kosy, predovšetkým polohou pätice voči čepeli kosy. Pozrime sa na tieto uhly podrobnejšie.

Zatvorenie kosy

Zatvorením kosy označujeme uhol, ktorý vytvára čiara, pomyslene spojujúca špičku a pätu kosy, a čiara prebiehajúca pozdĺž pätice. Samotné kosisko je predĺžením tohto uhla. Tento uhol určuje, aký široký pás trávy budeme kosiť pri jednom zábere kosy, a tým aj mieru námahy, ktorú budeme musieť vyvinúť.

Položenie kosy

Položením kosy nazývame uhol, ktorý zviera čepeľ (ostrie kosy) s povrchom zeme. Pokiaľ máte kosu a kosisko správne nastavené, tak vzdialenosť medzi terénom a ostrím kosy by mala byť približne 0,5-1 cm. Pri takomto "zdvihu" dopadá ostrie kosy na stonky trávy pod ideálnym uhlom a krásne ju podrezáva.

V niektorých prípadoch, ako napríklad pri kosení vysokej hustej trávy alebo v teréne, kde sa môžu skrývať drobné kamene, nie je na škodu ani vyššie položená kosa (do 2 cm nad zemou). V žiadnom prípade by ste nemali mať kosu položenú nižšie. Môže sa vám stať, že pri kosení budete zarezávať do zeme a kosa sa vám bude zbytočne tupiť, prípadne môže dôjsť k poškodeniu ostria.

Nesprávne položenie kosy je možné upraviť použitím dreveného klina (ako je vidieť na obrázku) alebo úpravou kosiska. V druhom prípade platí staré dobré pravidlo: dvakrát meraj, raz rež.

Horizontálne vyváženie kosy

Posledným krokom k dosiahnutiu súhry kosa/kosisko/kosec je vyladenie horizontálneho vyváženia kosy. Dobre vyvážená kosa znamená, že je pripevnená k kosisku takým spôsobom, ktorý je pre užívateľa príjemný. To znamená, že keď chytíte kosisko alebo kosu pohodlne do rúk, čepeľ kosy by mala byť rovnobežná s povrchom zeme, a to bez toho, aby ste to museli korigovať silou rúk či zápästia. Inými slovami, kosa by mala prirodzene sadnúť do rúk v optimálnej polohe.