Kosa na 100 spôsobov

30.06.2023

Stovky rokov bola kosa povinnou výbavou všetkých roľníkov po celej Európe. V rozličných podmienkach ju využívali na stovky spôsobov, kosili s ňou nie len trávu, ale používali ju aj na žatvu najrozličnejších plodín, čo viedlo k vzniku obrovského množstva tvarových modifikácií kôs, kosísk a ďalšieho príslušenstva.

Príkladom sú fotografie, ktoré nám zaslal pán Martin z Borského Svätého Jura. Kosu na kosisko v tomto regióne zvykol nasadzovať kováč, ktorý kosisko okoval plechom. Následne na takéto kosisko pripevnil pomocou objímky, ktorá sa v tomto regióne nazýva zdera, samotnú kosu, pričom pätu kosy prihol na mieru daného kosca. Kosa sa v tomto regióne okrem kosenia trávy, použivala aj na kosenie obylia, kukurice (po zozbieraní klasov), alebo na kosenie zemiakových vňatí. 

Na takúto ťažkú robotu kováč opatril kosu špeciálnym postrojom, ktorý sa nazýval kantár. Je to diel, ktorý môžete vidieť na obrázkoch nižšie, ako kus kovu. Jedným koncom je prichytený na stopku (päticu kosy), a druhý koniec je pomocou nitov uchytený na samotnej čepeli.

Kantár slúžil na zabránenie zlomeniu krku kosy a zostával na kose už natrvalo.