Pripevnenie kosy na kosisko


Nasedenie kosy na kosisko krok 1
Nasedenie kosy na kosisko krok 1

Pravou rukou uchopte kosu a ľavou rukou nasuňte objímku (okovičku) na päticu kosy.

Nasedenie kosy na kosisko krok 2
Nasedenie kosy na kosisko krok 2

Zachyťte objímku palcom a nasuňte päticu na kosisko, tak aby tŕň zapadol do pripraveného otvoru.

Nasedenie kosy na kosisko krok 3
Nasedenie kosy na kosisko krok 3

Pevne uchopte všetky tri časti – objímku, kosu a kosisko – do ľavej ruky.

Nasedenie kosy na kosisko krok 4
Nasedenie kosy na kosisko krok 4

Zľahka dotiahnite obe skrutky. Neskôr, po nastavení zakrivenia, ich dotiahnite na pevno.