Základné pojmy

Základné pojmy, s ktorými sa stretnete pri kosení kosou, sú: kosa, kosisko, ostrenie a kovanie. Tieto pojmy sa môžu líšiť v rôznych regiónoch.

Kosa s kosiskom
Kosa s kosiskom

Základné časti kosy sú: 1. kosa 2. kosisko 3. dolná rúčka (kľučka) 4. horná rúčka (kľučka) 5. objímka (okovička) - slúži na upevnenie kosy o kosisko

Na kovovom dieli celku kosy rozlišujeme tieto časti: 1. špička, 2. čepeľ, 3. ostrie (nakovaná časť čepele), 4. chrbát alebo rebro, ktoré slúži na spevnenie kosy, 5. päta, 6. pätica, ktorá slúži na prichytenie kosy na kosisko, a 7. tŕň, ktorý slúži na ukotvenie kosy na kosisku

Oselník a osličky
Oselník a osličky

Oselník a osličky: Oselník - držiak na osličky. Oslička - brúsny kameň na ostrenie kosy. Existuje množstvo osličiek, rôznej hrubosti. Najjemnejšie z prírodného kameňa, hrubšie syntetické.