Ostrenie kosy osličkou

Pre ľahké kosenie trávy kosou je nutné kosu každých pár minút poostriť kameňom na brúsenie kosy - osličkou. 

Dobre vedieť skôr ako začnete:


  • Bezpečnosť! Aby ste neskončili v stabilizovanej polohe vy, držte kosu počas ostrenia v stabilnej polohe. Poriadne sa ku kose postavte, a najmä v ťažšom teréne zvoľte primeranú obuv. Buďte prítomní a neponáhľajte sa. Tajmostvo ostrej kosy sa neskrýva v rýchosti ostrenia, ale v správnej technike. 
  • Vždy používajte mokrú osličku - mokrý kameň umožňuje jemnejšie ostrenie, kosa aj oslička vám vydržia oveľa dlhšie.
  • Pred ostrením kosu očistite - najednoduchšie trsom trávy. Zvyšky trávy, hliny či drobné kamienky totiž môžu poškodiť kameň a znižovať kvalitu ostrenia.

Poďme na to:

Pred tým, než sa do toho pustíte naostro, zoberte do ruky kosu, priložte k nej osličku a skúste nájsť uhol, pod ktorým by ste mali viesť osličku po ostrí. Logickou pomôckou môže byť, že by mal byť čo najostrejší, pričom oslička by sa mala neústále dotýkať vrcholu ostria. 

Ak s kosením začínate,  je dobré začať s ostrením v polohe, so špičkou kosy zapichnutou do zeme. Kosa vám v tejto polohe nebude utekať, a tiež budete môcť kontrolovať vedenie osličky po oboch stranách kosy.

Ľavou rukou chyťte kosisko, pravou osličku a prekrývajúcimi sa ťahmi po oboch strán kosy postupne nabrúste kosu od päty až ku špičke, ako to vidíte na videu. 

V momente, keď získate istotu a cit pre správny uhol, môžete začať ostriť kosu postojačky. Spôsobov je viacero. Akokoľvek pri ostrení stojíte, či držíte kosu, pravou rukou by ste mali robyť vždy podobný pohyb a zachovávať rovnaký uhol, pre dosiahnutie perfektného výsledku.