Všetko o kosení

Tradičná kosa je pracovný nástroj používaný stovky rokov, technicky dovedený do dokonalosti. Kvalitná kosa s dokonale vykovaným ostrím, je v rukách šikovného kosca nástroj, s ktorým sa pracuje s ľahkosťou, efektívne a rýchlo.

Na rozdiel od priemyselne vyrábaných kosačiek si práca s ňou vyžaduje kus remeselnej zručnosti a zvládnutie techniky kosenia. V minulosti sa tieto vedomosti dedili v nekonečnom rade s otca na syna, nebolo potrebné spisovať nič také ako je návod na kosenie kosou. Na mnohých miestach sa táto reťaz pretrhla a začínajúci kosci sa nemajú na koho obrátiť. Z toho dôvodu prinášame návod na použitie ručnej kosy.

Techniky kosenia, kovania a ostrenia kosy sa v jednotlivých regiónoch navzájom líšili. Rešpektujúc zručnosť starých majstrov sme vybrali postupy, ktoré sa nám javia ako ľahko zvládnuteľné pre začínajúcich, alebo menej skúsených koscov. Všetky cesty, ktoré vám prinesú radosť a ľahkosť pri práci s kosou sú však správne. Toto je tá naša.